En vanlig helårs reiseforsikring dekker kun et avgrenset tidsrom


(Aftenposten  26. januar 2016)

Skal du oppholde deg i utlandet flere måneder i strekk, trenger du utvidet reiseforsikring og den er ikke billig!

Hvert år må uheldige nordmenn betale for lokale helsetjenester eller syketransport hjem av egen lomme fordi reiseforsikringen er gått ut. Utgiftene kan raskt beløpe seg til flerfoldige hundre tusen kroner.

Noen tror at dersom man tegner helårs reiseforsikring, varer denne på en reise opptil et helt år.

Dette er feil. Vanlig helårsforsikring gjelder i et avgrenset tidsrom, vanligvis 30 – 45 dager, for så å bli nullstilt hver gang man er hjemme, forklarer daglig leder ved reisebyrået Kilroy, Flavia Forster.

For at forsikringen skal være gyldig på lengre reiser og opphold i utlandet, må du tegne såkalt utvidet reiseforsikring. De fleste forsikringsselskapene tilbyr dette, men det er snakk om helt andre priser enn for en vanlig reiseforsikring – opptil det tidobbelte for et helt år.

Er man vanlig feriereisende med planer om en ekstra lang tur eller et opphold over tid i fjerntliggende strøk, blir prisen betraktelig høyere. En utvidet reiseforsikring som varer i seks måneder, vil koste mellom 8000 og 10.000 kroner for personer over 35 år, og det dobbelte for et helt år. Dette kan komme som et sjokk dersom reiseforsikringen er noe du først tenker på etter at ferien er bestilt
.

Dersom du oppholder deg i Europa, for eksempel i Spania vinterstid, har du imidlertid en del rettigheter gjennom EØS-avtalen. Med et Europeisk helsetrygdkort (Helfo) kan du benytte deg av helsetjenester på lik linje med lokalbefolkningen der du befinner deg.

Helfo fraråder å satse på Helfo-kort som eneste forsikring mot sykdom og ulykker.

Helserettighetene du har etter EØS-avtalen, er begrensede. Helfo anbefaler at du i tillegg til Europeisk helsetrygdkort tegner en reiseforsikring før du reiser på ferie. Nødvendig hjemtransport til Norge ved sykdom eller ulykke dekkes ikke av helsetrygdkortet i flg. Helfo utland.

En mulighet dersom dubefinner deg utenfor Europa og skal bli værende lenge i ett land, for eksempel Thailand, er å tegne privat forsikring lokalt. Dette vil kunne gi deg god tilgang på lokale helsetjenester, men vil ikke dekke syketransporten hjem til Norge.

Det finnes også internasjonale forsikringsselskap som tilbyr utvidede reiseforsikringer til nordmenn, ofte til langt lavere priser enn de norske. World Nomads, Columbus Direct og TravelSafe er blant disse

• Fasting blood glucose How long does sildenafil last? often remains untreated, compounded by its psychological.

. Man kan få et tilbud om 12 måneder for rundt 10.000 kroner.

Alternativet er å finne en forsikring for en kortere periode, for så å reise hjem en tur. Da starter tellingen på nytt når man reiser tilbake.

 

Del med venner og kjente

Kommenter

Din epostadresse vil ikke bli publisert Obligatoriske felt er markert *

Inline
Inline