Med pensjon eller uføretrygd til utlandet


Mange nordmenn velger å flytte til varmere strøk når de blir eldre
.

Hvis du ønsker å flytte til utlandet er utgangspunktet at du må ha minst 20 års samlet botid i Norge, etter fylte 16 år, for å kunne eksportere hele pensjonen til ditt nye hjemland
.

Uføretrygd: Har du mindre enn 20 års botid i Norge, regnes bare år med pensjonsgivende inntekt over grunnbeløpet som trygdetid ved beregningen av uføretrygden
. Uføretrygd som er gitt etter unntaksreglene om medlemstid før uføretidspunktet kan ikke utbetales dersom du flytter fra Norge.

Alderspensjon: Har du mindre enn 20 års trygdetid i Norge kan du også her eksportere en del av pensjonen

uncertain (3) . This underscores the need for cardiovascular sildenafil citrate the ED..

. Alderspensjonen som kan tas med utenlands beregnes ut fra grunn- og tilleggspensjon beregnet etter det antallet poengår du har i Norge. Har du for eksempel 10 år med pensjonspoeng i Norge, vil du kunne eksportere en pensjon beregnet ut fra disse årene og ha rett til å eksportere en pensjon tilsvarende 10/40-deler av hva du ville fått utbetalt i Norge
.

Det er enkelte utvidelser og begrensninger i retten til å få utbetalt uføretrygd og alderspensjon i utlandet.

Mer informasjon om dette finner du på dinerstatning.no

Del med venner og kjente

Kommenter

Din epostadresse vil ikke bli publisert Obligatoriske felt er markert *

Inline
Inline