Med pensjon eller uføretrygd til utlandet

Mange nordmenn velger å flytte til varmere strøk når de blir eldre.

Hvis du ønsker å flytte til utlandet er utgangspunktet at du må ha minst 20 års samlet botid i Norge, etter fylte 16 år, for å kunne eksportere hele pensjonen til ditt nye hjemland.

Uføretrygd: Har du mindre enn 20 års botid i Norge, regnes bare år med pensjonsgivende inntekt over grunnbeløpet som trygdetid ved beregningen av uføretrygden. Uføretrygd som er gitt etter unntaksreglene om medlemstid før uføretidspunktet kan ikke utbetales dersom du flytter fra Norge.

Alderspensjon: Har du mindre enn 20 års trygdetid i Norge kan du også her eksportere en del av pensjonen. Alderspensjonen som kan tas med utenlands beregnes ut fra grunn- og tilleggspensjon beregnet etter det antallet poengår du har i Norge. Har du for eksempel 10 år med pensjonspoeng i Norge, vil du kunne eksportere en pensjon beregnet ut fra disse årene og ha rett til å eksportere en pensjon tilsvarende 10/40-deler av hva du ville fått utbetalt i Norge.

Det er enkelte utvidelser og begrensninger i retten til å få utbetalt uføretrygd og alderspensjon i utlandet.

Mer informasjon om dette finner du på dinerstatning.no

Del med venner og kjente

Kommenter

Din epostadresse vil ikke bli publisert Obligatoriske felt er markert *

Inline
Inline