Å se på bryster er bare én av seks måter for menn å leve lenger




Det viser en undersøkelse publisert i The Archives of Internal Medicine, hvor det har blitt undersøkt hvordan positiv tenkning og glede har en tydelig effekt på menns helse og levetid

• läkemedel / droganvändning: – blodtryckssänkande medel – antidepressiva medel – alkohol – kokain • Past kirurgi: – radikal prostatektomi – laminektomi – vaskulär bypass kirurgi • Neurologisk sjukdomar: – ryggmärgsskada – multipel skleros – lumbosacral skiva skada • Endokrinologiska sjukdomar: – hypogonadism – hyperprolaktinemi – sköldkörtelsjukdom • sexuellt överförbara sjukdomar: – gonorré • Psykiska sjukdomar: – depression – ångest 28Psychosocial historia bör omfatta symtom på depression (Tabell III) , alt Ered självkänsla, tidigare och nuvarande samarbetsrelationer, tidigare och nuvarande sexuell praxis, historia sexuella trauma / övergrepp, jobb och tillfredsställelse social position, ekonomisk ställning och utbildningsnivå. viagra no prescription ..

Sildenafil citrate är betecknad kemiskt som 1 – [[3- (6,7-dihydro-1-metyl-7-oxo-3-propyl-1Hpyrazolo [4,3-d] pyrimidin-5-yl) -4-etoxifenyl] sulfonyl] -4-metylpiperazin-citrat och har följande strukturformel: CN NHO2S NN CH3 H3CH2O ONN CH3 CH2CH2CH3 HOOC OH CO2H CO2H Sildenafilcitrat är ett vitt till benvitt kristallint pulver med en löslighet av 3. viagra 200mg De primära effektmåtten var svar på frågorna 3 och 4 i denna IIEF frågeformulär som bedömts ‘hur ofta föremål kunde penetrera sin partner’ och ‘hur ofta föremål kunde bibehålla erektion efter penetration’..

En Histologisk studie 121 Fig Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som erhöll 0. viagra för tidig utlösning), partner frågor (t..

I allmänhet, orsakade sildenafil kortvarig faller av blodtrycket och lämnade systoliskt tryck vid höga doser som åtföljs av (reflex) ökningar i hjärtfrekvens.Jämförelse av upplösningsprofilerna av formuleringen med och utan den klara övermålnings indikerar liknande upplösningsprofiler i en mängd olika upplösningsmedier. sildenafil online.

De lokala stimuli verkar genom sakrala sladden reflex väg.Special Issue 122 Fig kontroll avsnitt av Njure Mikrofoto av den Kidney showin g i behandlingsgrupperna ‘A’ som fick 0. viagra price.

Des-metylering vid N-metyl piperazin-delen ger UK-103.Emellertid kliniska data indikerade att den ökade förekomsten av esofagit associerad med sildenafil hos patienter med tidigare eller nuvarande gastrointestinal sjukdom var inte signifikant olika jämfört med patienter som fick placebo. generic cialis.

.

Det skriver New York Post.

Forsøkspersonene i undersøkelsen ble fulgt et år, og det kunne det spores en tydelig forbedring av mennenes helse, og dermed forventede levetid, hvis mennene hadde ført en positiv innstilt livsstil.

En av de handlingene som skapte en merkbar glede og positiv innstilling hos mennene i forsøket, var ikke overraskende det å se på bryster.

Mer enn halvparten av de mannlige forsøkspersonene, med sykdommer som koronararteriesykdom (den mest alminnelige formen for hjertesykdom) økte sin fysiske aktivitet oppmot 37 prosent, etter de hadde blitt bedt om å skrive ned positive tanker hver morgen

17 amoxil online special warnings or precautions.

.

Det samme var tilfellet for menn med høyt blodtrykk

The pattern of tissue distribution with drug-derived radioactivity in rat is that expected for a lipophilic weak base, with radioactivity detectable in most tissues shortly (0.1 hours) after dosing at concentrations generally higher than those in blood.Research Institute from the USA in 1998. Based on this sildenafil 100mg.

.

I følge forskerne finnes det riktignok fem andre måter utover puppe-kikking, som kan føre til at menn kan leve lengre.

  1. Å ha mye sex: Enda en gledelig nyhet for mange menn, men det ligger faktisk en god forklaring bak. Det skyldes at sex er godt for det fysiske velbefinnende og løser opp stress, hvilket er med på å minske risikoen for sykdommer. Sist men ikke minst frigir sex stoffet serotonin, som gir kroppen en følelse av glede og lykke (Det finnes også frukt som stimulerer serotonin produksjonen, som f.eks. Acerola. The Amazon Secret Acerola er kanskje ikke et godt alternativ for sex, men den kan hjelpe på serotoninproduksjonen.)
  2. Å bli gift: Ikke alle vil skrive under på at et ekteskap er en sunn ting, men mye kommer naturligvis an på når man blir gift og hvorfor. En spørreundersøkelse blant 127.000 amerikanere har nemlig vist at menn som ble gift etter de hadde fylt 25 år, hadde en tendens til å leve lengre enn menn som enten hadde giftet seg tidligere eller aldri hadde vært gift.
  3. Å få barn: Det kan virke slitsomt å ha barn, men flere undersøkelse viser derimot at menn som får barn lever lengre enn barnløse menn. En studie i “The Journal of Epidemiology & Community Health” har forøvrig påvist at når foreldre når en alder på 60 år, så er menns levealder i gjennomsnitt blitt forlenget med opp til to år – nettopp på grunn av barna deres. Til sammenligning er kvinners gjennomsnittsalder blitt forlenget med halvannet år.
  4. Å være ansvarsfull: Et studie publisert i “The Journal of Personality and Social Psychology” har påvist at en rekke eldre mennesker, som del av en undersøkelse, har vist seg å leve lengre jo mer ansvarsfulle de var. De eldre fikk en plante hver å ta seg av, og de som tok størst ansvar og pleide planten sin best, utviste også senere forbedrede sosiale ferdigheter, større oppmerksomhet og bedre fysikk.
  5. Få en “pappakropp”: De fleste menn legger på seg med årene, men det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. I følge boken “How men Age” vil en “pappakropp” nemlig medvirke til at menn som har en smule fett på kroppen, også er mindre tilbøyelige til å få hjertestans og prostatakreft, mens de i stedet er bedre til å ta seg av barna deres.

Årsaken til at kvinner vanligvis lever lenger enn menn er genetisk. Kvinner har to X-kromosomer, noe som gir dem en reserveløsning hvis en mutasjon oppstår. Menn har ikke denne luksusen – de bare har ett X-kromosom.

Livsstilsfaktorer kan også påvirke hvor lenge en person vil leve. Det er tvilsomt at et stillesittende liv, der man stirrer på pupper på TV-skjermen, kan erstatte den daglige mosjonen som alle er enig om at forlenger livet.


Del med venner og kjente

Kommenter

Din epostadresse vil ikke bli publisert Obligatoriske felt er markert *

Inline
Inline