1 av 3 personer i 30-årene har innvandrerbakgrunn


I Oslo er det mange flere.

Det er NA Side 3 som melder dette.

Tall som i regjeringens Perspektivmelding, viser at innvandringen til Norge fordeler seg svært ulikt mellom forskjellige aldersgrupper.

Den høye innvandringen har ført til en kraftig økning i andelen med innvandrerbakgrunn i yngre alderstrinn. Ved inngangen til 2016 var andelen høyest for aldersgruppen 30 –34 år, med 31 %, mens den ti år tidligere var 12 %. For Oslo var andelen med innvandrerbakgrunn for denne aldersgruppen kommet opp i 43 %. ved
inngangen til 2016, skriver regjeringen i rapporten.

Landgruppe 1 omfatter Vest-Europa, Canada, USA og Oseania. Landgruppe 2 omfatter EU-landene i Sentral-og Øst-Europa

Penile implantscomplications and mechanical failure. cheap viagra online.

. Landgruppe 3 omfatter Afrika, Asia, Latin-Amerika og Øst-Europa utenom EU.

Nettoinnvandring antas å falle fra EU-landene i Sentral- og Øst-Europa. Det siste skyldes at inntektsnivået sammenliknet med Norge ventes å øke, samtidig som befolkningen i disse landene avtar på grunn av av lave fødselstall og utvandring
. Nettoinnvandringen til Norge fra resten av verden anslås derimot å holde seg høy gjennom hele fremskrivingsperioden.

Del med venner og kjente

Kommenter

Din epostadresse vil ikke bli publisert Obligatoriske felt er markert *

Inline
Inline