Ny likestillings- og diskrimineringslov – Forbudt å aldersdiskriminere

Aldersgrenser må ha en saklig begrunnelse.

Regjeringen vil i den nye likestillings og diskrimineringsloven, som ble lagt fram i april, forby aldersdiskriminering også utenfor arbeidslivet. Det er ingen tvil om at slik diskriminering forekommer, og det kan ikke aksepteres
.

Forskjellsbehandling på grunn av alder kan være saklig, men ofte utsettes eldre for usaklig forskjellsbehandling. Dette gjelder blant annet ved kjøp av varer og tjenester, innenfor kultur og fritid, i forbindelse med kjøp og leie av bolig og innen helse- og omsorgssektoren.

Det er viktig å merke seg at lovendringen betyr at de som nå praktiserer eller vil innføre en aldersgrense som ikke er fastsatt i lov eller forskrift, må kunne vise til en saklig begrunnelse for dette, ellers vil det være forbudt
.

Et sterkt diskrimineringsvern på grunn av alder er ikke bare nødvendig, det er et grunnleggende menneskerettighetsprinsipp som er framhevet i Grunnloven og i flere konvensjoner Norge har tiltrådt.

Diskriminering på grunn av alder rammer ikke bare eldre, men også barn og unge. Et lovforbud vil forhåpentlig vis ha viktig holdningsskapende effekt.

Del med venner og kjente

Kommenter

Din epostadresse vil ikke bli publisert Obligatoriske felt er markert *

Inline
Inline