Kan latskap og utålmodighet smitte?


Forskere har funnet ut at når vi tror andre rundt oss er late, blir vi latere selv. Er andre utålmodig, blir vi også påvirket.

Latskap er sannsynligvis ingen iboende egenskap
. Både latskap og utålmodighet kan “smitte” sosialt og forsiktige personer kan få de mer risikovillige til å moderere seg
.

Det er lett å tro at at personer som er notorisk late, er slik uavhengig av omgivelsene. På samme måte mener vi at ettertenksomme og forsiktige personer er uforbederlige, hvis vi selv er litt utålmodig.

Slike egenskaper er neppe særlig faste og upåvirkelige og de kan smitte sosialt mellom mennesker.

Det antyder i hvert fall en ny studie som er publisert i tidsskriftet PLOS Computational Biology.

Forskere kombinerte en matematisk modell med kognitiv psykologi for å utforske hvilke lover som eventuelt styrer slike tilpasninger. De ba 56 deltakere om å ta en rekke avgjørelser som involverte risiko, forsinkelser og innsats i to omganger, både før og etter at de hadde observert beslutningene til oppdiktede deltakere.

De “andre deltakerne” var enten svært utålmodige, veldig late, eller påfallende rolige og fornuftige
.

De ekte deltakernes holdninger hadde en tendens til å bli mer lik de andres besvarelser, etter at de hadde sett dem og de var for det meste ikke klar over at de hadde endret holdninger.

Kommentar: Slike endringer kan skyldes konformitet.

Nøkkel til målrettet atferd

Alle de 3 egenskapene; utålmodighet, forsiktighet og latskap, kan alle på sin måte forutsi om, og hvor raskt, en person eller gruppe vil nå sine mål. Slike kjennetegn på atferd påvirker for eksempel hvordan personer avveier hvor mye innsats de synes det er verdt å sette inn for å nå et mål

managementcomplicated. There is a statistical decline of testosterone sildenafil.

.

Late personer synes for eksempel ikke at målet er verdt innsatsen. Utålmodige har en skrekk for store forsinkelser, og forsiktige synes høy risiko har en for høy pris.

Bill Gates finner gjerne de lateste personene for å løse komplekse problemer, for de finner den raskeste og enkleste løsningen.

Kan ha stor betydning på jobben

De fleste er altså ikke så uavhengige av andre som vi liker å tro. Studenter med ambisjoner bør derfor velge venner med omhu, og styre unna latsabber som samboere i kollektivet
.

Litt avhengig av om du er kirurg eller rallykjører, er det lurt å omgi seg med forsiktige eller utålmodige kolleger.

Resultatet som viser at vi tilpasser våre svar til andres, skyldes trolig at vi automatisk blir påvirket av behovet for å oppleve at vi er en del av et sosialt fellesskap, mener forskerne (konformitet).

Forskerne er ikke bare opptatt av de nevrologiske mekanismene, men også hva slik påvirkning betyr i et økonomisk perspektiv.

Kilde: Forskning.no

Del med venner og kjente

Kommenter

Din epostadresse vil ikke bli publisert Obligatoriske felt er markert *

Inline
Inline