Skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Nye tiltak skal legge til rette for skattefavorisert individuell sparing til pensjon.

Med revidert nasjonalbudsjettet fulgte en forslag som skal gjøre det mer gunstig å spare til pensjon. Forslaget går ut på at man kan trekke fra privat pensjonssparing på inntekten din. Det betyr at man med det nye forslaget vil kunne få en lavere skatt hvis man sparer til pensjon, enn når du putter sparepengene på konto, fond eller i aksjer.

Skattemotivert sparing

Siden 2008 har man hatt IPS, en individuell pensjonsordning, som gir fradrag på skatten. Det nye med dette forslaget er at skattefordelene du får når du betaler inn til pensjonssparing, er den samme som «skatteulempen» du får når pengene betales ut.

Tidligere har man måttet betale pensjonsskatt på utbetalinger fra skattegunstige pensjonsavtaler, mens man bare har fått fradrag i alminnelig inntekt når man har satt pengene inn.

Skatt på pensjonsinntekt er individuell og vil variere fra person til person, men skatten vil utgjøre ca. 40 % hvis man har en pensjonsinntekt på ca. 187.000 kroner eller mer
. Skattepliktig inntekt derimot, skattlegges per i dag kun med 24 prosent.

Det følger også andre fordeler i det nye forslaget. Innestående verdi vil ikke lenger inngå som en del av formuen når formueskatten beregnes. Man vil da ikke måtte betale fortløpende skatt på avkastningen før pengene skal utbetales
. Man kan med andre ord få avkastning på avkastningen, som kan bety enda høyere avkastning.

Grensen for hvor mye man kan spare i året økes fra dagens 15.000 kroner til 40.000 kroner og det blir ingen øvrige grense for sparesaldoen.

Om pensjonssparing fra firma med mindre enn 3 ansatte blir likestilt med reglene for firma med 3, eller flere ansatte er det såvidt vi vet, ikke sagt noe om.

Del med venner og kjente

Kommenter

Din epostadresse vil ikke bli publisert Obligatoriske felt er markert *

Inline
Inline